Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji – przywrócenie PFRON od 1 stycznia 2015 r.

Dodano: 2014-07-16 10:26:56

  

W dniu 11 lipca 2014 r. do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy propozycji przywrócenia osobowości prawnej PFRON z dniem 1 stycznia 2015 r.

W myśl obecnych regulacji od nowego roku mają zacząć obowiązywać przepisy, na podstawie których PFRON pozbawiony zostanie osobowości prawnej, czyli straci wszelką zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych np. wypłaty dofinansowań do wynagrodzeń. Propozycja nowelizacji ustawy ma to zmienić.

Projekt został skierowany w celu wydania opinii do Biura Analiz Sejmowych oraz Biura Legislacyjnego.

Projekt ustawy