Decyzja o przyznaniu renty po zmianach a SOD – pytanie POPON do BON

Dodano: 2014-07-10 07:11:36

  

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z pytaniem o wyjaśnienie przepisów dotyczących wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721).

 


Pytanie:

Pracownik, który w 2014 r. nabędzie prawo do emerytury, ma orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o częściowej niezdolności do pracy ważne do 16.05.2014 r., wydane w 2009 r. W związku z reformą emerytalną pracownikowi wydłużono czas do przejścia na emeryturę o 5 miesięcy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wystawił mu decyzję o przeliczeniu renty i informację, że zachowuje on prawo do renty do 16.10.2014 r. z tytułu częściowej niezdolności do pracy, tj. do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego. Pracownik nie posiada innego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności np. z PZON.

 

Czy w okresie pomiędzy 17.05 a 16.10.2014 należy ujmować we wskaźniku zatrudnienia tego pracownika jako osobę pełnosprawną czy niepełnosprawną? Czy pracodawcy przysługuje dofinansowanie do wynagrodzeń na tego pracownika?

 

Pytanie