Zmiana rozporządzenia w sprawie refundacji składek

Dodano: 2014-07-01 06:07:50

  

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 27 czerwca 2014 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 853).

 

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 30 czerwca 2014 r.

 

Rozporządzenie