facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home PRZYJAZNE PRAWO Zmiany w prawie Stanowisko UOKIK – zakres stosowania nowego rozporządzenia KE de minimis
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Stanowisko UOKIK – zakres stosowania nowego rozporządzenia KE de minimis

Dodano: 2014-06-30 11:45:55

  

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z pytaniem do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o szczegółowe i wnikliwe wyjaśnienie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.) w zakresie obowiązywania przepisu przejściowego.

Pytanie POPON:

Czy pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej oraz tzw. byłe ZPChr wydatkujący pomoc o charakterze de minimis stosują obecnie, tj. od 1 stycznia br., przepisy rozporządzenia KE nr 1407/2013 w zakresie:

  1. braku konieczności badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy;
  2. zwiększenia pułapu pomocy de minimis dla przedsiębiorstw sektora drogowego transportu pasażerskiego (ze 100 tys. EUR do 200 tys. EUR);
  3. wprowadzenia definicji pojęcia pojedynczego przedsiębiorstwa (tzw. pojedynczego organizmu gospodarczego),

- czy też zastosowanie mają do nich nadal przepisy rozporządzenia KE nr 1998/2006, a nowe przepisy stosuje się od 1 lipca 2014 r.?

Pismem z dnia 12 czerwca 2014 r. UOKiK przedstawił stanowisko w niniejszej sprawie. Ma ono znaczenie dla terminu stosowania nowych przepisów dotyczących pomocy de minimis oraz braku konieczności składania oświadczenia, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

 

Pytanie

Odpowiedź

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan