facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home PRZYJAZNE PRAWO Zmiany w prawie Ważne! Dzisiaj wchodzi w życie zmiana rozporządzenia w sprawie ZFRON
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Ważne! Dzisiaj wchodzi w życie zmiana rozporządzenia w sprawie ZFRON

Dodano: 2014-06-30 10:31:30

  

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż dzisiaj, tj. w dniu 30 czerwca 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 820).

 

Rozporządzenie zawiera przede wszystkim przepis przedłużający obecnie obowiązujące rozporządzenie z 2007 r. w sprawie ZFRON do dnia 30 czerwca 2021 r.


Zawarte w nim są także zmiany wynikające z wejścia w życie nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 352 z 24.12. 2013, str. 1), będącego podstawą do udzielania pomocy de minimis przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej.

 

Zmiany te polegają na rezygnacji z zakazu udzielania pomocy de minimis podmiotom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10. 2004, str. 2). Oznacza to, że pracodawca przy wnioskowaniu o pomoc de minimis nie będzie musiał składać oświadczenia, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

 

Ponadto w zmienionym rozporządzeniu doprecyzowano przepis dotyczący tzw. intensywności wydatkowania pomocy de minimis. Określono tym samym podstawę prawną do wydania zaświadczeń o pomocy de minimis pracodawcom, którzy utracili status zakładu pracy chronionej ale zachowali prawo gospodarowania środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, stosownie do art. 33 ust. 7b ustawy o rehabilitacji (…).

 

Rozporządzenie

 

Źródło: www.popon.pl

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan