Zmiana rozporządzenia w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Dodano: 2014-06-26 07:18:46

  

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 24 czerwca 2014 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. poz. 824).

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 30 czerwca 2014 r.

 

Rozporządzenie

 

Źródło: www.popon.pl