Stanowisko PIP w kwestii zgody lekarza na normalny czas pracy a podwyższenia wynagrodzenia pracownika

Dodano: 2014-09-05 08:13:00

  

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz do Państwowej Inspekcji Pracy, w związku z wątpliwościami dotyczącymi wykładni przepisów w zakresie wynagradzania za pracę pracowników niepełnosprawnych po wejściu w życie w dniu 10 lipca br. wyroku TK w zakresie skróconego czasu pracy.

 

 

Pytanie:

Czy w przypadku uzyskania przez pracownika ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zgody lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników na niestosowanie art. 15 ustawy (a więc niestosowanie także skróconego czasu pracy – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo), konieczne jest podniesienie wysokości wynagrodzenia pracownika, zarówno w stałej miesięcznej wysokości, jak i odpowiednio stawki godzinowej, w związku z tym, że pracuje on zgodnie z ogólnymi regulacjami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94).

 

W załączniku przedstawiamy odpowiedź PIP wskazującą, iż nie ma w takiej sytuacji konieczność podwyższenia wynagrodzenia pracownikowi, który uzyskał zgodę na pracę w zasadniczym czasie pracy na podstawie art. 16 ustawy o rehabilitacji.

 

Więcej na ten temat dowiedzą się Państwo uczestnicząc w nowym cyklu szkoleniowym POPON: Ważne zmiany w uzyskiwaniu pomocy publicznej na przełomie 2014/2015 r. na zatrudnianie osób niepełnosprawnych – nowe rozporządzenia unijne, nowelizacje ustawy o rehabilitacji, rozporządzenia wykonawcze

Pytanie

Odpowiedź