WAŻNE ! MPiPS zmieni przepisy dotyczące oskładkowania świadczeń z ZFRON dla tzw. byłych ZPChr

Dodano: 2014-11-14 13:40:47

  

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż MPiPS przedstawiło plany legislacyjne w sprawie oczekiwanego przez pracodawców znowelizowania rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.). To bardzo dobra wiadomość dla wielu przedsiębiorców i spełnienie ważnego postulatu proponowanego od wielu miesięcy przez POPON.

 

Nowelizacja zakłada likwidację obowiązku odprowadzania składek od udzielonej pomocy indywidualnej z ZFRON przez pracodawców prowadzących tzw. były ZPChr oraz samych pracowników niepełnosprawnych.

 

Zmiana ma polegać na wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne środków otrzymywanych na rehabilitację zawodową, społeczną oraz leczniczą osób niepełnosprawnych, na podstawie odrębnych przepisów, z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) albo zakładowego funduszu aktywności (ZFA), z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych ze środków tych funduszy – bez względu na status dysponentów tych funduszy.

 

Obecne regulacje wskazują, iż świadczenia wypłacone z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (środki na rehabilitację zawodową, społeczną oraz leczniczą), podlegają wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyłącznie w przypadku pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej. Nie obejmuje to zwolnienie pracodawców, którzy utracili status zakładu pracy chronionej ale utrzymali zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Projekt zrównuje sytuację prawną osób niepełnosprawnych korzystających z ZFRON (zarówno u pracodawców posiadających status zpchr jak również u tych którzy go utracili).

 

MPiPS planuje wydać nowelizację rozporządzenia w marcu 2015 r.