facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home PRZYJAZNE PRAWO Zmiany w prawie Komunikat PFRON : Dodatkowa TABELKA do wniosku Wn-D oraz załączników INF-DP oraz informacji INF-o-PP od stycznia 2015 r.
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Komunikat PFRON : Dodatkowa TABELKA do wniosku Wn-D oraz załączników INF-DP oraz informacji INF-o-PP od stycznia 2015 r.

Dodano: 2015-02-03 07:50:57

  

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na stronie http://www.pfron.org.pl/pl/aktualnosci-sodir/2621,Dofinansowanie-do-wynagrodzen-w-2015-r.html informuje, iż od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014, poz. 1988). Przedmiotowe rozporządzenie wprowadziło nowe wzory wniosku Wn-D oraz miesięcznej informacji INF-D-P, które należy składać począwszy od dofinansowania należnego za okres sprawozdawczy styczeń 2015 r. oraz w przypadku składania korekt wniosków począwszy od okresu sprawozdawczego styczeń 2009 r.

 

Dodatkowo, począwszy od dofinansowania należnego za styczeń 2015 r. pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą, dla których dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, do każdego wniosku o dofinansowanie (Wn-D) złożonego wraz z formularzem INF-O-PP muszą załączyć Informacje wymagane na podstawie rozporządzenia Komisji (EU) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), w zakresie dotyczącym pomocy w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych. Nie przesłanie z wnioskiem przedmiotowych informacji będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia pomocy.

 

Mając na uwadze powyższe Fundusz prosi o składanie kompletnych i na właściwych wzorach formularzy wniosków. Wszystkie Formularze są dostępne w Biurze Funduszu, Oddziałach terenowych PFRON oraz na stronie internetowej: www.pfron.org.pl w zakładce Obsługa Dofinansowań i Refundacji/Formularze.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z infolinią PFRON pod nr tel. 801-233-554 lub pod nr 22 581 84 10 dla dzwoniących z telefonów komórkowych. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

 

TABELKA w załączniku

 

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan