facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home PRZYJAZNE PRAWO Zmiany w prawie Interwencja POPON w sprawie wyliczania efektu zachęty od 1 stycznia 2015 r. z uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych – odpowiedź BON
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Interwencja POPON w sprawie wyliczania efektu zachęty od 1 stycznia 2015 r. z uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych – odpowiedź BON

Dodano: 2015-02-23 07:22:36

  

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała odpowiedź z BON w sprawie interpretacji przepisów dotyczących wyliczania efektu zachęty z uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych.

 

 

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2015 r. nowych przepisów dotyczących wyliczania efektu zachęty uprawniającego do otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z PFRON, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie pilnej i ważnej dla pracodawców kwestii dotyczącej wyliczania bieżącego stanu zatrudnienia pracowników w przedsiębiorstwie, biorąc pod uwagę obowiązek wypełniania po 1 stycznia 2015 r. nowych druków Wn-D do PFRON w poz. 9 oraz 39-42 w celu wykazywania efektu zachęty metodą ilościową, przy uwzględnieniu stanu zatrudnienia przedsiębiorstw partnerskich oraz przedsiębiorstw powiązanych.

 

Pytania:

 

  1. Czy stan zatrudnienia wyliczany na podstawie art. 2 pkt 32 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. oraz art. 3 i 5 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia (poz. 39 - 42 nowego Wn-D) na poczet ustalenia efektu zachęty należy liczyć w obrębie danego zakładu (przedsiębiorstwa), czy też należy uwzględniać tzw. przedsiębiorstwa powiązane (i ich stan zatrudnienia)?
  2. Czy przedsiębiorstwem powiązane z innym przedsiębiorstwem na podstawie art. 3 załącznika nr 1 rozporządzenia nr 651/2014, wypełniając poz. 9 we wniosku Wn-D powinny uwzględniać tylko pracowników zatrudnionych w obrębie danego zakładu (przedsiębiorstwa), czy też należy uwzględniać stan zatrudnienia przedsiębiorstwa powiązanego?

 

 

Zdaniem Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, wyliczanie stanu zatrudnienia na poczet określenia, czy przedsiębiorca jest mikro-, małym czy średnim przedsiębiorstwem (oraz czy zachodzi stosunek partnerstwa lub powiązania) nie powinno mieć wpływu na stan zatrudnienia konieczny do prawidłowego ustalenia efektu zachęty metodą ilościową. Świadczy o tym przepis art. 2 pkt 32 rozporządzenia nr 651/2014 r., który stanowi, iż „wzrost netto liczby pracowników” to wzrost netto liczby pracowników w danym zakładzie w porównaniu ze średnią w danym okresie. Nie ma więc tutaj mowy o ustalaniu efektu zachęty poprzez łączenie stanów zatrudnienia w przedsiębiorstwach powiązanych.

 

W związku z brakiem uzasadnienia ww. stanowiska BON, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych skieruje dalsze pytania o wyjaśnienie tej problematycznej dla pracodawców kwestii.

 

Pytanie POPON

Stanowisko BON

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan