facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home PRZYJAZNE PRAWO Zmiany w prawie Sejm uchwalił ważną nowelizację Kodeksu pracy – „skrócenie” umów na czas określony
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Sejm uchwalił ważną nowelizację Kodeksu pracy – „skrócenie” umów na czas określony

Dodano: 2015-07-13 07:39:51

  

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Sejm RP uchwalił na ostatnim posiedzeniu Sejmu ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Zakres zmian w ustawie obejmuje przepisy dotyczące zatrudnienia pracowników na podstawie umowy na okres próbny i na czas określony oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. Celem przedłożonej regulacji jest ograniczenie zjawiska nadużywania przez pracodawców umów terminowych.

 

 

Nowelizacja ustawy wskazuje, że w przypadku, gdy okres zatrudnienia pracownika na czas określony u jednego pracodawcy przekroczy 33 miesiące lub gdy pracodawca zawarł z pracownikiem już 3 takie umowy – to od następnego dnia po upływie 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy – pracownik będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

Zasada „33 i 3” nie będzie stosowana, np. w przypadku zastępstwa innego pracownika, przy pracach sezonowych i dorywczych, w celu wykonywania pracy na czas kadencji.

 

Ponadto w ustawie zaproponowano uzależnienie okresów wypowiedzenia umów o pracę wyłącznie od czasu ich trwania, a nie od rodzaju umowy. Oznacza to, że 2 tygodnie wypowiedzenia będzie przysługiwać, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc wypowiedzenia – w przypadku zatrudnienia przez co najmniej 6 miesięcy oraz 3 miesiące wypowiedzenia, przy zatrudnieniu przez co najmniej 3 lata.

 

Zgodnie z nowelizacją pracodawca będzie też mógł zwolnić pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Ma to dotyczyć zarówno umów o pracę na czas określony, jak i nieokreślony oraz umów o pracę na okres próbny.

 

Ponadto w ustawie doprecyzowano przepisy odnoszące się do zatrudniania pracowników na okres próbny w celu sprawdzenia ich kwalifikacji i przydatności do określonego rodzaju pracy. Proponowane przepisy przewidują, że możliwe będzie ponowne zatrudnienie pracownika na okres próbny tylko, gdy będzie on zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy lub w przypadku 3-letniej przerwy w zatrudnieniu pracownika na takim samym stanowisku u tego samego pracodawcy.

 

W ustawie wnioskodawca ograniczył też liczbę rodzajów umów o pracę. Po zmianach pozostałyby trzy ich rodzaje: na czas nieokreślony, na czas określony oraz na okres próbny. Zlikwidowane będą natomiast umowy na czas wykonania określonej pracy.

 

Ustawa została przekazana do Senatu. Ma wejść w życie w ciągu 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Ustawa z dnia 25.06.2015 o zmianie Kodeksu pracy i i innych ustaw

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan