facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home PRZYJAZNE PRAWO Zmiany w prawie Komunikat POPON – Zmiana stanowiska BON w zakresie korygowania SOD w PFRON
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Komunikat POPON – Zmiana stanowiska BON w zakresie korygowania SOD w PFRON

Dodano: 2015-04-03 10:46:36

  

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (BON) zmieniło swoje stanowisko w zakresie konieczności przywracania terminu do złożenia korekty SOD (dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych) w przypadku oczekiwania przez pracodawcę na przedstawienie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności, na którego to pracodawca ubiega się o dofinansowanie.

 

Najnowsze wyjaśnienie BON, które zostało opublikowane na stronie www.niepelnosprawni.gov.pl zawiera zupełnie odmienną interpretację przepisów od tej, którą Biuro przedstawiało jeszcze w 2014 r. To wtedy pracodawcy zostali zaskoczeni stosowaniem przez BON oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zmienionej procedury ubiegania się o dopłaty do wynagrodzeń. Co do zasady, zgodnie z par. 4 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1988) pracodawca ma czas na złożenie wniosku Wn-D i informacji INF-D-P do 25. dnia miesiąca następującego po tym, którego wsparcie ma dotyczyć.

 

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy pracownik przez pewien okres nie ma aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W trakcie oczekiwania na jego wydanie - co może trwać nawet kilka miesięcy - pracodawca nie może więc starać się o dofinansowanie do jego pensji (jest traktowany jak zdrowa osoba). Natomiast gdy zatrudniony dostarczy mu nowy dokument, pracodawca może wstecznie zaliczyć go do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych i złożyć korektę wniosku poprzez przesłanie do PFRON informacji INF-D-P. To zaś pozwala mu uzyskać za takiego zatrudnionego dopłaty za okres wsteczny.

 

Teraz się okazuje, że staranie się o przywrócenie terminu nie jest już w ogóle potrzebne. BON w swoim najnowszym stanowisku tłumaczy, że termin określony w par. 4 ust. 1 rozporządzenia dotyczy informacji i wniosku, ale mając na uwadze, że żądanie strony w formie dopłat do pensji wyraża się na druku Wn-D (a ten został złożony), zaś INF-D-P jest załącznikiem do niego, dopuszczalne jest uznanie, że konieczność przywrócenia terminu dotyczy wyłącznie złożenia wniosku zwykłego. Jeżeli więc pracodawca złożył formularz Wn-D, ale nie dodał do niego informacji dotyczącej wynagrodzenia określonego pracownika, to korekta wniosku poprzez jej przesłanie nie wymaga przywrócenia terminu.

 

Jednakże nowe stanowisko BON nie rozwiązuje problemów tych pracodawców, którym odmówiono korekty SOD na przełomie 2014/2015 r.

Nowe stanowisko BON w zakresie korekt dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan