facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home PRZYJAZNE PRAWO Zmiany w prawie Stanowisko POPON w sprawie problemów pracodawców osób niepełnosprawnych - 13 maja 2016 Sulejów
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Stanowisko POPON w sprawie problemów pracodawców osób niepełnosprawnych - 13 maja 2016 Sulejów

Dodano: 2016-05-20 11:48:45

  

Delegaci zebrani w dniu 13 maja 2016 r. w Sulejowie na Zwyczajnym Sprawozdawczym Zgromadzeniu Przedstawicieli Członków POPON mając na uwadze aktualną sytuację społeczno - gospodarczą podjęli stanowisko w sprawie problemów pracodawców osób niepełnosprawnych.

 

 

Pracodawcy osób niepełnosprawnych stanowczo sprzeciwiają się nakładaniu na pracodawców nieuzasadnionych obowiązków biurokratycznych, apelują o poprawę, jakości i przejrzystości stanowionego prawa dotyczącego zatrudniania osób niepełnosprawnych.

 

Stanowisko

Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w sprawie problemów pracodawców osób niepełnosprawnych.

 

Delegaci zebrani w dniu 13 maja 2016 r. w Sulejowie na Zwyczajnym Sprawozdawczym Zgromadzeniu Przedstawicieli Członków POPON mając na uwadze aktualną sytuację społeczno - gospodarczą prezentują następujące stanowisko w sprawie problemów pracodawców osób niepełnosprawnych:

 

  1. Pracodawcy osób niepełnosprawnych stanowczo sprzeciwiają się nakładaniu na pracodawców nieuzasadnionych obowiązków biurokratycznych w postaci dodatkowych ewidencji, deklaracji i informacji, których sporządzanie rodzi nieuzasadnione koszty. Nadmierne obciążanie pracodawców osób niepełnosprawnych dodatkową sprawozdawczością oraz nakładanie obowiązku przekazywania przez przedsiębiorców osobom trzecim danych wrażliwych, będących tajemnicą handlową firm zniechęca pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych.

  2. Pracodawcy osób niepełnosprawnych apelują o poprawę, jakości i przejrzystości stanowionego prawa dotyczącego zatrudniania osób niepełnosprawnych. Polscy pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne w dalszym ciągu narażeni są na konsekwencje związane ze stosowaniem w praktyce przepisów prawa, które jest niejednoznaczne, nieprzejrzyste i budzące szereg wątpliwości interpretacyjnych. Sytuacja ta dotyczy zarówno prawa krajowego jak i implementacji prawa Unii Europejskiej na grunt Polski. Jak pokazuje wieloletnie doświadczenie pracodawców koszty prawne, organizacyjne i finansowe stosowania w praktyce prawa, które jest niespójne i budzi szereg wątpliwości interpretacyjnych ponoszą w zdecydowanej większości pracodawcy.

  3. Pracodawcy osób niepełnosprawnych mając na względzie stabilność rynku pracy dla osób niepełnosprawnych zwracają się z apelem do Rządu i Parlamentu RP o zapewnienie stabilności finansowej PFRON poprzez utrzymanie na odpowiednim poziomie dotacji budżetowej Państwa, która pozwoli na sprawne i bezpieczne funkcjonowanie systemu dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Apelujemy także o przywrócenie w ustawie o rehabilitacji zasady waloryzacji kwoty dofinansowania w oparciu o wskaźnik wzrostu kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę. W ciągu ostatnich lat wzrosły koszty pracy osób niepełnosprawnych, jednak nie znalazło to odbicia w waloryzacji wysokości dofinansowania do ich wynagrodzeń. W opinii pracodawców dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych jest najważniejszym instrumentem wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych i od sprawnego funkcjonowania tego systemu zależy stabilność rynku pracy.

 

 

Sulejów, dnia 13 maja 2016 r.

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan