Szkolenia

Zapraszamy na szkolenie: Zasady sporządzania wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Sporządzanie informacji o wysokości kwoty obniżenia wpłaty na PFRON

Zapraszamy na szkolenie  Zasady sporządzania wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń  osób niepełnosprawnych. Sporządzanie informacji o wysokości kwoty obniżenia wpłaty na PFRON Program szkolenia: Przepisy regulujące zatrudnianie osób niepełnosprawnych Podstawowe pojęcia i definicje PFRON SODiR Pracodawca Osoba niepełnosprawna Problemy interpretacji  orzeczeń…

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).