facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home SZKOLENIA Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (SOD) - Teoria i praktyka - problemy, kontrole PFRON, orzecznictwo - cykl szkoleń
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (SOD) - Teoria i praktyka - problemy, kontrole PFRON, orzecznictwo - cykl szkoleń

Dodano: 2018-09-21 10:46:34

  

Zapraszamy na szkolenie

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych – teoria i praktyka.

najnowsze zmiany,

najczęściej pojawiające się problemy,

kontrole PFRON, procedura odwoławcza i orzecznictwo

 

 

 

Szkolenie adresowane jest do pracodawców, którzy pobierają lub zamierzają pobierać dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznych warsztatów, podczas których uczestnicy będą wypełniać niezbędne dokumenty do uzyskania SOD. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą i usystematyzują wiedzę na temat SODiR, zapoznają się z najnowszymi zmianami w tym zakresie, stanowiskami BON i orzecznictwem sądów w kwestii dofinansowań do wynagrodzeń (poruszona zostanie min. kwestia orzeczeń o niepełnosprawności z kodem 02-P po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, korekty wskaźników po uzyskaniu zaświadczenia itp.). Podczas szkolenia omówione zostaną także kontrole PFRON u pracodawcy oraz procedura wyjaśniająca i odwoławcza od decyzji PFRON (na co zwracać uwagę i jak skutecznie bronić swego stanowiska w sytuacji wstrzymania SOD).

 

Program szkolenia

 

 1. Zasady korzystania z dofinansowań – wprowadzenie:
  • co to jest System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR)
  • jak uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń z SODiR
  • podmioty uprawnione o dofinansowanie,
  • na kogo przysługuje dofinansowanie z SODiR,
  • efekt zachęty w świetle rozporządzenia KE 651/2014,
  • wysokość dofinansowania SODiR,
  • ustalanie kosztów płacy i ich limity,
  • procedura wnioskowania.
 2. Ustalanie wskaźników zatrudnienia na potrzeby wniosku o dofinansowanie:
  • na podstawie art. 21 ustawy o rehabilitacji,
  • na podstawie rozporządzenia Komisji UE nr 651 z dnia 17 czerwca 2014 r.,
 3. Problemy orzeczeń o niepełnosprawności w zakładzie pracy:
  • interpretacja niepełnosprawności w świetle różnych orzeczeń pracownika,
  • organy i zasady przyznawania orzeczeń o niepełnosprawności w PZON i ZUS,
  • zbieg różnych orzeczeń w zakładzie pracy,
  • problemy intertemporalne orzeczeń – przerwa w obowiązywaniu orzeczenia,
  • problem momentu ujawnienia niepełnosprawności w zakładzie pracy,
  • przypadki ujawnienia niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia,
  • moment ujawnienia niepełnosprawności u pracodawcy niebędącego przedsiębiorcą,
  • ujawnienie niepełnosprawności a zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych.
 4. Problem osób z wykazywaniem schorzeń specjalnych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, z 19 czerwca 2018 dotyczącym wydawania orzeczeń w związku ze schorzeniem 02-P
  • wyjaśnienie treści orzeczenia Trybunału,
  • przyjęte przez Sejm rozwiązanie w odniesieniu okresu poprzedzającego wejście w życie znowelizowanych przepisów o orzekaniu,
  • korygowanie wniosków o dofinansowania za okresy od czerwca do września 2018 roku,
  • inne zagrożenia związane z zamieszczaniem informacji o schorzeniu na orzeczeniu.
 5. Wstrzymywanie dofinansowań w związku z procedurą realizowanych czynności sprawdzających u pracodawcy:
  • przyczyny wstrzymywania dofinansowań,
  • zasadność postępowania PFRON w zakresie wstrzymywania dofinansowań,
  • postępowanie pracodawcy wobec PFRON w przypadku wstrzymania dofinansowania.
 6. Zbieg zatrudnienia jednej osoby u kilku pracodawców i kwestia zatrudnienia w wymiarze przekraczającym wymiar jednego etatu.
 7. Wymogi w zakresie wypłacania wynagrodzeń pracownikom objętym dofinansowaniami:
  • terminy wypłaty wynagrodzeń,
  • forma wypłaty wynagrodzenia,
  • szczególne formy rozliczania wynagrodzenia,
 8. Wymogi w zakresie regulowania zobowiązań z tytułu składek ZUS i zaliczek na PDOF:
  • terminy zapłaty składek,
  • postępowanie w sytuacji stwierdzenia nieterminowego regulowania należności,
 9. Problem zobowiązań wobec PFRON przekraczających 100zł w związku z toczącymi się postępowaniami odwoławczymi w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz sądach administracyjnych.
 10. Trudna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy:
  • przyczyny uznania przedsiębiorstwa za znajdujące się w trudnej sytuacji,
  • postępowanie w sytuacji stwierdzenia trudnej sytuacji ekonomicznej u przedsiębiorcy.
 11. Terminy w procesie wnioskowania o dofinansowanie:
  • termin na złożenie wniosku o dofinansowanie,
  • przywracanie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie,
  • terminy składania korekt wniosków o dofinansowanie,
  • termin na złożenie wniosku o wydanie decyzji w sprawie wysokości dofinansowania,
 12. Zasady przetwarzania danych osobowych, w tym gromadzenia dokumentacji, w świetle wymagań RODO.
 13. Korygowanie wniosku o dofinansowanie a wniosek o wydanie decyzji o wysokości dofinansowania.
 14. Kontrole organów w zakresie uzyskanych dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, w tym postępowanie sprawdzające i kontrolne.
 15. Procedury odwoławcze wobec decyzji Prezesa Zarządu PFRON w związku z dofinansowaniami do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.
 16. Perspektywy zmian w systemie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2019 roku.
 17. Część praktyczna:
  • omówienie formularzy Wn-D, INF-D-P, INF-D-P,
  • wypełnianie wniosku o dofinansowanie i korekty w SODiR online,
  • wypełnianie wniosku o dofinansowanie i korekty w SODiR offline,
  • omówienie najczęściej popełnianych błędów przy wypełnianiu formularzy.

 

 

Szkolenie poprowadzi:

Paweł Czapliński - absolwent prawa, socjologii oraz podyplomowych studiów Prawo pracy na Uniwersytecie Gdańskim, a także podyplomowych studiów Podatki i doradztwo podatkowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Ekspert w dziedzinie przepisów o pomocy publicznej oraz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym zarówno zagadnień prawnych regulujących przyznawanie pomocy przedsiębiorstwom, jak i kwestii związanych z zatrudnieniem, w szczególności osób z niepełnosprawnością. Specjalizuje się również w dziedzinie wspierania aktywności zawodowej i społecznej osób defaworyzowanych na rynku pracy. Ekspert Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Przeprowadził przeszło 300 godzin szkoleniowych. Stale współpracuje z instytucjami, przedsiębiorstwami i organizacjami, w których zatrudnione są osoby z niepełnosprawnością. Reprezentuje pracodawców w postępowaniach odwoławczych od decyzji organów w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Szkolenia odbędą się w godz. 10:00- 16:00 w następujących miastach:

 

 • 15.10. 2018 – Bydgoszcz
 • 18.10.2018 - Warszawa
 • 22.10.2018 – Kraków
 • 15.11.2018 – Poznań
 • 16.11.2018 – Wrocław
 • 20.11.2018 – Gdańsk

 

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

 

 • dla Członków POPON - 450 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os – cena 400 zł netto plus 23 % VAT za os.)
 • dla pozostałych uczestników - 500 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os – cena 450zł netto plus 23 % VAT za os.)

 

W cenie: materiały szkoleniowe w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcą,

 

 

Sposób zgłoszenia i płatności:

Prosimy o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na podany niżej numer faksu oraz przesłanie opłaty za szkolenie na konto:

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,

Bank Pekao SA NR KONTA 50 1240 6247 1111 0000 4977 0085

 

Kontakt w sprawie szkolenia:

P. Joanna Jersz tel.(52) 348 63 83 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

fax (52) 348 63 20

 

Formularz zgłoszenia

© 1995-2018 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

 • REdan