Inauguracja 18 edycji kampanii Lodołamacze 2023 -16 czerwca w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy

Inauguracja 18 edycji kampanii Lodołamacze 2023 -16 czerwca w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podkreślił, że ważną kwestią jest też pokazywanie osobom niepełnosprawnym, że mają szereg możliwości aktywizacji zawodowej.

„Bardzo się cieszę że mogę – już po raz kolejny – objąć honorowym patronatem regionalny etap konkursu. Dziękuję tym wszystkim instytucjom, organizacjom i samorządom, które przyczyniają się do tego, że ta akcja nabiera właściwego rozmachu „– powiedział wojewoda.

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Aleksandra Gierej podkreśliła, że w trakcie osiemnastu edycji konkurs dynamicznie ewoluował a aplikacje firm angażujących się we współpracę są coraz bardziej rozbudowane.

Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej Rady Wojewódzkiej POPON Piotr Holka opowiedział o własnych doświadczeniach – pracodawcy, który tworzy firmę w oparciu o zatrudnienie osób z niepełnosprawności.

Dyrektor Generalna POPON Magdalena Słonecka -Kuich przedstawiła zasady Konkursu Lodołamacze 2023 i omówiła poszczególne kategorie konkursowe.

Doświadczenie, fachowość, tradycja, osiągnięty sukces, ale przede wszystkich wrażliwość społeczna, która przekłada się na odpowiedzialne zatrudnianie osób niepełnosprawnych.


źródło: https://www.facebook.com/KPUWBydgoszcz

Kampania Społeczna „Pracodawca Wrażliwy Społecznie” ma na celu przełamywanie barier i uproszczeń w ocenie możliwości osób z niepełnosprawnościami, sprzyja ich zawodowej aktywizacji, daje poczucie bycia potrzebnym, szanse na samodzielne życie i spełnienie ambicji.

Przystąpienie do konkursu będzie nie tylko wyróżnikiem wrażliwości i solidarności społecznej, ale też elastyczności w działaniu i nowoczesnego podejścia do polityki zatrudnienia, bowiem troska o drugiego człowieka jest jedną z najwyższych wartości.

Od 8 maja do 15 sierpnia można zgłaszać się do tytułu „Lodołamacze 2023” w następujących kategoriach:

  • Zatrudnienie Chronione
  • Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa
  • Otwarty Rynek Pracy
  • Instytucja
  • Przyjazna Przestrzeń-Dostępność
  • Zdrowa Firma
  • Dziennikarz bez Barier
  • Biznes Odpowiedzialny Społecznie- Zrównoważony Rozwój Biznesu (CSR/ESG)

Zbieranie zgłoszeń do Konkursu będzie trwało do 15 sierpnia. We wrześniu będą miały miejsce 4 regionalne rozstrzygnięcia Konkursu.

Ogólnopolskich laureatów Konkursu poznamy 12 października 2023 r. w Warszawie.

Konferencja inaugurująca Lodołamacze 2023 – 16 czerwca 2023 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

 

źródło: POPONFacebook
LinkedIn
Skip to content