Szkolenie online – Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych – Warsztaty – 12.04.2023 godz. 10:00

Szkolenie online – Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych – Warsztaty – 12.04.2023 godz. 10:00

Zapraszamy na szkolenie on-line
Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
– praktyczne przygotowanie do samodzielnego wnioskowania o dofinansowania do wynagrodzeń.

Szkolenia bez wychodzenie z domu!
Udział z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.
Możliwość zadawania pytań mailowo przez 7 dni po szkoleniu.

Środa 12.04.2023  – godz.10:00 – 14:00

 Serdecznie zapraszamy na nasze szkolenie realizowane w formule on-line. Podczas szkolenia skupimy się na praktycznym przedstawieniu możliwych rozwiązań związanych z tematyką występowania o dofinansowania do wynagrodzeń i łączenia ich z innymi formami wsparcia.

Program szkolenia:

 1. Podstawowe zasady korzystania z dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.
 2. Zmiany kwot dofinansowań i inne przewidywane zmiany w regulacji dofinansowań.
 3. Dofinansowania w regulacjach związanych z pandemią COVID-19.
 4. Zmiany w zakresie orzeczeń o niepełnosprawności w związku z wnioskowaniem o SOD.
 5. Ustalanie wskaźników zatrudnienia na potrzeby wniosku o dofinansowanie:

– na podstawie art. 21 ustawy o rehabilitacji,

– na podstawie rozporządzenia Komisji UE nr 651 z dnia 17 czerwca 2014 r.

 1. Problemy orzeczeń o niepełnosprawności w zakładzie pracy:

– interpretacja niepełnosprawności w świetle różnych orzeczeń pracownika,

– organy i zasady przyznawania orzeczeń o niepełnosprawności w PZON i ZUS,

– zbieg różnych orzeczeń w zakładzie pracy,

– problemy intertemporalne orzeczeń – przerwa w obowiązywaniu orzeczenia,

– problem momentu ujawnienia niepełnosprawności w zakładzie pracy,

– przypadki ujawnienia niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia,

– moment ujawnienia niepełnosprawności u pracodawcy niebędącego przedsiębiorcą,

– ujawnienie niepełnosprawności a zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych.

 1. Ustalanie kosztów płacy z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz projektowanych przepisów Polskiego Ładu:

– pojęcie kosztu płacy, terminów i formy ponoszenia,

– postępowanie w sytuacji stwierdzenia nieterminowego regulowania należności,

– dopuszczalny limit nieterminowego uregulowania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

– składka na Fundusz Solidarnościowy,

– zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i naliczenie zaliczek na zfron.

 1. Dofinansowanie do wynagrodzeń a inne źródła finansowania zatrudnienia, w tym z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 2. Łączenie dofinansowań do wynagrodzeń z pomocą z Tarczy Antykryzysowej – omówienie poszczególnych form pomocy i sposobu jej ujawniania we wnioskach o dofinansowania do wynagrodzeń.
 3. Problem zobowiązań wobec PFRON przekraczających 100zł w związku z toczącymi się postępowaniami odwoławczymi w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz sądach administracyjnych.
 4. Trudna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy w praktyce z uwzględnieniem przepisów pandemicznych.
 5. Terminy w procesie wnioskowania o dofinansowanie.
 6. Korygowanie wniosku o dofinansowanie a wniosek o wydanie decyzji o wysokości dofinansowania.
 7. Procedury odwoławcze wobec decyzji Prezesa Zarządu PFRON w związku z dofinansowaniami
  do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem zmian czasowych wynikających z Tarczy Antykryzysowej.
 8. Część praktyczna:

– omówienie formularzy Wn-D, INF-D-P, INF-D-P,

– wypełnianie wniosku o dofinansowanie i korekty w SODiR online,

– omówienie najczęściej popełnianych błędów przy wypełnianiu formularzy.


Miejsce
: Szkolenie online, w formie webinarium – aby móc skorzystać ze  szkolenia wystarczy smartfon lub komputer z dostępem do internetu. Udział w szkoleniu nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe. Podczas transmisji uczestnicy widzą wykładowcę, prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania


Cena:
•   Członkowie POPON:      300 zł netto plus 23% Vat za os,
•   Pozostałe firmy:             400 zł netto plus 23% Vat za os.,

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf), możliwość zadawania pytań wykładowcy w trakcie szkolenia oraz mailowo przez okres 7 dni od zakończenia szkolenie, certyfikat udziału w szkoleniu do samodzielnego wydruku

Wykładowca:
Paweł Czapliński – absolwent prawa, socjologii oraz podyplomowych studiów Prawo pracy na Uniwersytecie Gdańskim, a także podyplomowych studiów Podatki i doradztwo podatkowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Ekspert w dziedzinie przepisów o pomocy publicznej oraz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym zarówno zagadnień prawnych regulujących przyznawanie pomocy przedsiębiorstwom, jak i kwestii związanych z zatrudnieniem, w szczególności osób z niepełnosprawnością. Specjalizuje się również w dziedzinie wspierania aktywności zawodowej i społecznej osób defaworyzowanych na rynku pracy. Ekspert Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Przeprowadził przeszło 300 godzin szkoleniowych. Stale współpracuje z instytucjami, przedsiębiorstwami i organizacjami, w których zatrudnione są osoby z niepełnosprawnością. Reprezentuje pracodawców w postępowaniach odwoławczych od decyzji organów w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest

 • przesłanie zgłoszenia biuro@bydgoszcz.popon.pl
 • po otrzymaniu zgłoszenia wystawiona zostanie f-ra VAT i wysłana mailem – prosimy o jej opłacenie przed szkoleniem – przelewem na konto:

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,
Bank Pekao SA NR KONTA  50 1240 6247 1111 0000 4977 0085

Z uwagi na państwa komfort ilość osób uczestnicząca w webinarium jest ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Na zgłoszenia czekamy do 11.04.2022 r. do godz. 12:00.

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Program szkolenia

Kontakt w sprawie szkolenia:
Joanna Jersz – 785 984 667
Magdalena Słonecka-Kuich -509 825 163