2011-05-24 – Dziennik Gazeta Prawna

2011-05-24 – Dziennik Gazeta Prawna

Trybunał Konstytucyjny zdecyduje o dopłatach do pensji niepełnosprawnych – Jan Zając o wniosku POPON do Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Gazecie Prawnej
Pracodawcy zaskarżą do Trybunału Konstytucyjnego przepisy, które m.in. pozbawiły ich dofinansowania do zatrudnienia niektórych osób niepełnosprawnych z prawem do emerytury.

Firmy będą walczyć o przywrócenie ich uprawnień związanych z rehabilitacją zawodową. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) oraz Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON) złożą swoje wnioski do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją niektórych przepisów ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 226, poz. 1475). Zgodnie z nowelizacją od 1 marca 2011 r. pracodawcy nie otrzymują już dofinansowania do pensji pracujących osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które mają ustalone prawo do emerytury.

– Prawo to przysługuje jednak nadal pracującym emerytom, posiadającym stopień znaczny. Takie rozwiązanie dyskryminuje osoby lekko i umiarkowanie niepełnosprawne – tłumaczy Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.

Podkreśla, że pracodawcy w praktyce nie mogli przygotować się do tych zmian w odpowiedni sposób (w szczególności złożyć niektórym pracownikom wypowiedzenia umów o pracę).

Zdaniem pracodawców narusza to zawartą w art. 2 Konstytucji RP zasadę zaufania jednostki do państwa i stanowionego przez nie prawa.

– Firmy nie miały też odpowiednio długiego czasu na przygotowanie się do zmiany polegającej na ograniczeniu im prawa do wystawiania kontrahentom ulgi we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – mówi Jan Zając, prezes POPON.

Ta zmiana weszła w życie od 1 stycznia 2011 r. Aby np. zakłady pracy chronionej nadal mogły wystawiać ulgi we wpłatach na PFRON firmom, które kupują ich produkty lub usługi, co najmniej 30 proc. ich załogi muszą stanowić osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności lub ze schorzeniami specjalnymi (np. epilepsją lub chorobą psychiczną).

– Bardzo trudno w ciągu miesiąca znaleźć osoby ze szczególnymi schorzeniami, które są gotowe do podjęcia pracy i zatrudnić je – mówi Jan Zając.

To kłopot przede wszystkim dla pracodawców, którzy podpisywali z kontrahentami długoterminowe umowy, w które wkalkulowane były ulgi we wpłatach na PFRON. Nowelizacja narusza zatem m.in. zasadę stabilności umów.

Firmy zaskarżą też przepisy, które zaostrzyły warunki, jakie musi spełniać zakład pracy chronionej, aby korzystać ze zwolnień podatkowych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
Artykuł z dnia: 2011-05-24
Autor: Łukasz Guza