24 Wrocław: Adam Komar, prezes Fundacji „Potrafię Pomóc”, został dziś laureatem nagrody „Lodołamacze” w kategorii „Lodołamacz Specjalny”, przyznawanej za wybitne dokonania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

24 Wrocław: Adam Komar, prezes Fundacji „Potrafię Pomóc”, został dziś laureatem nagrody „Lodołamacze” w kategorii „Lodołamacz Specjalny”, przyznawanej za wybitne dokonania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Adam Komar jest prezesem i założycielem wrocławskiej Fundacji „Potrafię Pomóc”, która działa od 2008 roku. Impulsem do założenia organizacji wspierającej dzieci i rodziny, w których pojawiła się niepełnosprawność i choroby rzadkie, były narodziny jego syna. Mateusz urodził się z otwartą przepukliną oponowo-mózgową w części potylicznej. Dziś, jako nastolatek, nie chodzi i nie mówi.

W 2007 roku, czyli rok przed oficjalnym zarejestrowaniem Fundacji, we Wrocławiu spotkało się dziesięć rodzin, które połączył wspólny cel – walka o zdrowie własnych dzieci: poszukiwanie właściwej diagnozy, leczenia, terapii i wsparcia. Wśród nich był Adam Komar. Rodzice wspólnie podjęli decyzję, by pomagać sobie nawzajem i kolejnym rodzinom. Dziś Fundacja „Potrafię Pomóc” ma prawie sześciuset podopiecznych. Wspiera całe rodziny – dzieci, młodzież, osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, chorobami rzadkimi i ultrarzadkimi oraz ich najbliższych.

W 2013 i w 2014 roku z inicjatywy Fundacji we Wrocławiu powstały: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Wyjątkowych Dzieci i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla Wyjątkowych Dzieci. To placówki, które oferują edukację, rehabilitację i opiekę dzieciom oraz młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi czy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Takich miejsc w Polsce brakuje. Z inicjatywy Fundacji we Wrocławiu działają także m.in.: unikatowe w skali kraju Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Chorób Rzadkich im. Bartłomieja Skrzyńskiego, w którym przyjmuje 80 specjalistów – lekarzy, terapeutów i psychologów. W 2021 roku, czyli w pierwszym roku działalności, specjaliści Centrum wsparli około 10 tysięcy pacjentów z całej Polski i z zagranicy. Fundacja uruchomiła też Mieszkanie Opieki Wytchnieniowej, Instytut Dostępności oraz pierwszą w Polsce Wrocławską Szkołę Rodzenia dla Osób z Niepełnosprawnościami.

Równocześnie Fundacja „Potrafię Pomóc” działa na rzecz zwiększenia świadomości na temat chorób rzadkich i niepełnosprawności, tworzy przestrzeń do dzielenia się najnowszą wiedzą dotyczącą leczenia i terapii oraz dba o dostępność.

Prezes Fundacji, Adam Komar, działa społecznie także m.in. w Powiatowej Społecznej Radzie Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Wrocławia czy we Wrocławskiej Radzie ds. Równego Traktowania.

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, już  od 17 lat przyznaje „Lodołamacze” – prestiżowe statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie. Kampania na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami „Lodołamacze” propaguje ideę likwidacji barier. Istotą Kampanii jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami, integracja osób z niepełnosprawnościami i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, a także zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami oraz podnoszenie standardu już istniejących stanowisk.

Fundacja „Potrafię Pomóc” w 2018 roku otrzymała trzy statuetki „Lodołamaczy”. Na etapie regionalnym: w kategorii „Instytucja” oraz nagrodę „Super Lodołamacza”. W ogólnopolskim finale: drugie miejsce w kategorii „Instytucja” za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie osób z niepełnoprawnościami w różnych dziedzinach życia.

Adam Komar, prezes Fundacji „Potrafię Pomóc”, otrzymał także między innymi Nagrodę Rzecznika Praw Obywatelskich im. Macieja Lisa (2019 rok), został laureatem projektu „30 Kreatywnych Wrocławia” w dziedzinie „Społeczeństwo” (2020 rok), za działalność charytatywną i społeczną na rzecz osób z niepełnosprawnościami został również uhonorowany Medalem św. Jadwigi Śląskiej (2022 rok) oraz Nagrodą Wrocławia 2022.

źródło: https://24wroclaw.plFacebook
LinkedIn
Skip to content