4 grudnia 2018 r., Warszawa: GIEŁDA PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4 grudnia 2018 r., Warszawa: GIEŁDA PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

zaprasza Pracodawców na:

GIEŁDĘ PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Termin: 4 grudnia 2018 r. (wtorek)

Godzina: 10.00 -14.00

Miejsce: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, ul. plac Bankowy 3/5, Warszawa

 

Pracodawcom oferujemy:

  • stoisko wystawiennicze, możliwość bezpośrednich rozmów z kandydatami do pracy oraz przedstawienia swoich oczekiwań;
  • zamieszczenie informacji o Pracodawcy na stronie http:// www.popon.pl/

 

Podczas Giełdy przewidziane są również stoiska doradcze: PFRON, ZUS, Biura Karier, Urząd Pracy.

 

Informacja dla pracodawców

Wszyscy Pracodawcy zainteresowani udziałem w Giełdzie proszeni są o wypełnienie do dnia 28.11.2018 r. formularza zgłoszeniowego i wysłanie go na adres: rzecznik@popon.pl

 

Liczba stoisk ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń!

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zatrudnieniem osób niepełnosprawnych i udziałem w Giełdzie Pracy prosimy o informację dotyczącą ofert pracy, które mogą być zgłoszone przez Państwa firmę. Warunkiem uczestnictwa w Giełdzie Pracy jest zgłoszenie udziału i przesłanie wolnych ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. Informujemy także, że w trakcie Giełdy Pracy będzie możliwość uzyskania informacji i porad na temat warunków zatrudniania osób niepełnosprawnych na stoiskach informacyjnych zorganizowanych przez instytucje wspierające zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

W dniu 3 grudnia obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Celem święta ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 r. jest nie tylko zwrócenie uwagi na problemy osób niepełnosprawnych, ale również pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w codzienne życie społeczne oraz zwiększenie świadomości publicznej dotyczącej korzyści płynących z integracji osób niepełnosprawnych. Konwencja jest jednoczenie wyzwaniem, musimy iść dalej, w dalszym ciągu dostosowywać do niej polskie prawo oraz budować wrażliwość i zrozumienie na potrzeby niepełnosprawnych.

Miarą dojrzałości społeczeństwa obywatelskiego jest jego stosunek , do tych którzy pozostawieni sami sobie mogą nie poradzić sobie w nowoczesnym , wymagającym świecie. Ludzie starsi, chorzy , niepełnosprawni, mniejszości narodowe- te grupy muszą znajdować się pod ochronnym parasolem państwa. Państwa czyli nas wszystkich.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych podejmuje działania, które mają na celu zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Uruchomiliśmy Projekt Absolwent, który pomaga osobom niepełnosprawnym uzyskać zatrudnienie.

 

Od wielu lat, każda kolejna ekipa rządząca Polską, powtarza jak mantrę- lepiej dawać wędkę niż rybę. Niestety, zazwyczaj kończy się na postulatach. Nie uda się zwiększyć zatrudnienia osób niepełnosprawnych bez kompleksowych zmian systemu wspierania zatrudnienia tej grupy społecznej. Niestety, los ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pokazuje, że system prawny nie sprzyja prowadzeniu odpowiedzialnej społecznie polityki kadrowej.

 

Praca dla osób niepełnosprawnych stanowi nie tylko źródło zaspokojenia potrzeb materialnych oraz własnych aspiracji zawodowych. Możliwość współpracy z osobami zdrowymi, codzienny kontakt z otoczeniem sprawia, że staje się ona wspaniałą i skuteczną formą rehabilitacji zawodowej. Życie i praca w społeczeństwie bez poczucia dyskryminacji pomaga niepełnosprawnym w osiągnięciu satysfakcji, która przekłada się na lepsze zdrowie psychiczne i samopoczucie. Człowiek, który czuje się potrzebny i ma wrażenie, że robi coś pożytecznego ma zwykle większą motywację do pracy niż pozostali. Zdaje sobie również sprawę z tego, że musi szanować obecną pracę bardziej niż osoby zdrowe, ponieważ ma od nich zdecydowanie mniejsze szanse na znalezienie nowej posady.

 

Jako, że praca jest dla osób niepełnosprawnych pożądaną formą rehabilitacji społecznej konieczne jest zaangażowanie odpowiednich instytucji, które zajmą się edukacją społeczeństwa pod względem zmiany wyobrażeń i zachowań wobec niepełnosprawności. Integracja z niepełnosprawnymi może bowiem przynieść obopólne korzyści – zarówno niepełnosprawnym, jak i osobom zdrowym.

 

Praca jest drogą do pełnej integracji, dlatego z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych postanowiliśmy zorganizować Giełdę Pracy dla Osób Niepełnosprawnych.

 

Patronat honorowy:

 

Udział w giełdzie jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

 

Formularz zgłoszenia

 

Kontakt:

Anna Węgrzynowicz

e-mail: organizacja@popon.pl

tel.: 508-113-203