Wpływy z daniny solidarnościowej będą wydawane tylko na osoby z niepełnosprawnością. Senat przyjął poprawki

Wpływy z daniny solidarnościowej będą wydawane tylko na osoby z niepełnosprawnością. Senat przyjął poprawki

18 grudnia połączone senackie Komisje Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Budżetu i Finansów Publicznych przyjęły cztery poprawki do ustawy ws. zmian w Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON).

– Połączone komisje wypowiedziały się pozytywnie o wszystkich poprawkach zgłoszonych w debacie i na posiedzeniu komisji, z wyjątkiem dwóch wniosków: o odrzucenie ustawy w całości i przyjęciu ustawy bez poprawek – mówi nam senator Jan Filip Libicki (PSL), przewodniczący Komisji Rodziny. – Ja wycofałem swoją poprawkę, ale zgłosiliśmy wspólną poprawkę z senatorem Markiem Borowskim, która mówi o tym, że wpływy z daniny solidarnościowej, czyli z 4-procentowego podatku od osób najzamożniejszych, mają iść na wspieranie osób niepełnosprawnych, a nie na 13. emeryturę czy zasiłek pogrzebowy.

Pozostałe trzy przyjęte poprawki miały charakter czysto legislacyjny – przyjęto np. poprawkę, która likwidowała w ustawie odniesienie się do przepisów, które nie istnieją.

– Druga dotyczyła tego, że dopisano, iż środki z Funduszu przekazywane są także na NFZ, a nie tylko na ZUS i KRUS i stanowią także koszty Funduszu, a trzecia poprawka doprecyzowała zapis odnośnie finansowania z Funduszu kosztów świadczeń zdrowotnych związanych z wydaniem orzeczeń o niezdolności do samodzielnej egzystencji – wyjaśnia senator Libicki.

Czytaj całość
Autor: Beata Dązbłaż
Źródło: http://www.niepelnosprawni.plFacebook
LinkedIn
Skip to content