Ile dni wolnych otrzyma niepełnosprawny pracownik w 2020 roku

https://pixabay.com/

Ile dni wolnych otrzyma niepełnosprawny pracownik w 2020 roku

Czas pracy osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Tak obniżone normy czasu pracy nie mogą powodować obniżenia wysokości wynagrodzenia. Ponadto osobom z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Zgodnie z kodeksem pracy co do zasady czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 129 § 1), który zazwyczaj wynosi miesiąc.

Jak się oblicza wymiar czasu pracy? Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy oblicza się:

  • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym
  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku
  • odejmując od otrzymanego wyniku po 8 godzin za każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela

Dni świąteczne w 2020 r.
Wymiar czasu pracy jest zmniejszany o święta, które przypadają w innym dniu niż niedziela. W 2020 r. świętami wolnymi od pracy poza niedzielami są:

1 stycznia 2020 r. – Nowy Rok,
6 stycznia 2020 r. – Trzech Króli (Objawienie Pańskie),
12 kwietnia 2020 r. – Wielkanoc,
13 kwietnia 2020 r. – drugi dzień Wielkiej Nocy,
1 maja 2020 r. – Święto Pracy,
3 maja 2020 r. – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
31 maja 2020 r. – Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki),
11 czerwca 2020 r. – Boże Ciało,
15 sierpnia 2020 r. – Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
1 listopada 2020 r. – Wszystkich Świętych,
11 listopada 2020 r. – Narodowe Święto Niepodległości,
25 grudnia 2020 r. – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
26 grudnia 2020 r. – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Czytaj całość
Autor: Hubert Rabiega
Źródło: https://praca.gazetaprawna.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content