Tarcza Antykryzysowa: 23.03.2020. 1,5 mld zł z UE na wynagrodzenia i składki ZUS dla firm i samozatrudnionych stratnych przez koronawirusa

Tarcza Antykryzysowa: 23.03.2020. 1,5 mld zł z UE na wynagrodzenia i składki ZUS dla firm i samozatrudnionych stratnych przez koronawirusa

Pracodawcy z przedsiębiorstw i instytucji pozarządowych a także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnieni) dotknięci skutkami kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa będą mogli ubiegać się m.in. o trzymiesięczne wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zasady korzystania z tej formy pomocy mają być uwzględnione w treści specustawy zwanej Tarczą Antykryzysową, a to znaczy, że ok. 1,5 mld zł zostanie uruchomionych już 1 kwietnia.

Przedsiębiorcy, osoby samozatrudnione oraz organizacje pozarządowe, które uzyskają wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego będą zobowiązani do utrzymania zatrudnienia pracowników lub dalszego prowadzenia działalności przez okres dofinansowania oraz taki sam czas po jego zakończeniu. To oznacza wsparcie dla stabilności zatrudnienia nawet do pół roku.
Wnioski o dofinansowanie będą przyjmować powiatowe urzędy pracy. Pieniądze będą wypłacane z Funduszu Pracy, a następnie Europejski Fundusz Społeczny będzie refundował te koszty.

Pomoc będzie mogła zostać przyznana na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i będzie wypłacana co miesiąc.

Pieniądze będą pochodziły z zarządzanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej programu Wiedza Edukacja Rozwój oraz programów regionalnych, za które odpowiadają marszałkowie województw.

Pewność zatrudnienia przez pół roku
Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonego w normalnych czasach na aktywizację zawodową. Do tej pory warunkiem otrzymania takiego wsparcia było prowadzenie programów edukacyjnych w okresie zatrudnienia i gwarancja pracy na taki sam okres na jaki przysługiwało wsparcie finansowe z EFS. Ten drugi warunek został zachowany, co daje dodatkowo pracownikom gwarancję zatrudnienia przez minimum pół roku: 3-miesiące dofinansowania i 3 miesiące z funduszy pracodawcy.

– Pokrycie kosztów utrzymania pracowników to jedno z największych wyzwań, z którym w ostatnich dniach muszą się zmierzyć pracodawcy. We wzburzonej przez pandemię sytuacji rzucamy im koło ratunkowe. Będą mogli starać się o dofinansowanie unijne i tym samym utrzymać na powierzchni swoje firmy wraz z załogą, która otrzyma wynagrodzenie mimo przestoju w pracy. Szacujemy, że na ten cel uda się wygospodarować co najmniej 1,5 miliarda złotych z Europejskiego Funduszy Społecznego – podkreśla minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. I dodaje:
– W rozmowach z Komisją Europejską udało nam się ustalić ogólne warunki wykorzystania pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego na refundowanie wydatków związanych z utrzymaniem miejsc pracy. Ważne było odstąpienie od wymogu powiązania tego typu wsparcia z programem szkoleniowym. W obecnej sytuacji byłby to warunek nie do spełnienia. Komisja wykazała pełne zrozumienie i z jej aprobatą wkrótce uruchomimy dopłaty.

cały artykuł
autor: AIP
źródło: https://strefabiznesu.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content