Większe dofinansowanie to wyższa pensja? Niekoniecznie…

Większe dofinansowanie to wyższa pensja? Niekoniecznie…

Jak zakłady pracy chronionej (ZPChr) odnajdują się podczas pandemii? Czy podniesienie dofinansowania do pensji pracowników z niepełnosprawnością przełoży się na podwyżki wynagrodzeń? Zapytaliśmy o to przedstawicieli pracodawców.

 Od 1 kwietnia 2020 r. wzrosło dofinansowanie z PFRON do pensji pracowników z niepełnosprawnością. To jeden z elementów tzw. tarczy antykryzysowej.

  • W przypadku pracownika ze stopniem znacznym kwota dofinansowania wzrosła o 150 zł (z 1800 zł do 1950 zł), przy stopniu umiarkowanym – o 75 zł (z 1125 zł do 1200 zł). Nie zmieniło się jedynie dofinansowanie przy stopniu lekkim.
  • Zwiększyły się także kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z tzw. schorzeniami specjalnymi (niepełnosprawność intelektualna, choroba psychiczna, epilepsja, całościowe zaburzenia rozwojowe lub osoby niewidome) – w przypadku stopnia znacznego do 1200 zł, przy umiarkowanym – 900 zł, jedynie dla stopnia lekkiego kwota pozostała bez zmian.

Jednak przedstawiciele ZPChr-ów, z którymi rozmawiamy, nie są usatysfakcjonowani kwotą podwyżek w dofinansowaniach do pensji pracowników. Mierzą się także w obecnym czasie ze spadkiem popytu na ich usługi.

Zobacz artykuł
Autor: Beata Dązbłaż
Źródło: http://niepelnosprawni.pl/