Aktualna sytuacja na rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami- rozmowa w radiu PIK

Aktualna sytuacja na rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami- rozmowa w radiu PIK

W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest szerokie spojrzenie na rynek pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Magdalena Słonecka-Kuich, dyrektor generalna Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON), razem z przedstawicielami Polskiego Funduszu Rozwoju Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Inspekcji Pracy oraz Powiatowego Urzędu Pracy, omawiała aktualną sytuację na tym rynku.

Do niedawna osoby z niepełnosprawnościami, posiadające wysokie kwalifikacje i znające języki obce, często napotykały trudności w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia. Otrzymywały głównie oferty pracy związane z ochroną lub usługami sprzątającymi. Jednakże obecnie sytuacja ulega zmianie.

Wypowiadając się w imieniu POPON, Magdalena Słonecka-Kuich podkreśliła, że coraz więcej firm dostrzega potencjał i umiejętności osób z niepełnosprawnościami. Pracodawcy coraz częściej zdają sobie sprawę z korzyści wynikających z zatrudnienia takich osób. Korzyści te obejmują m.in. różnorodność w miejscu pracy, zwiększenie kreatywności i innowacyjności, oraz budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy równościowego i inkludującego.

Osoby niepełnosprawne mogą znaleźć oferty pracy na wielu różnych platformach, takich jak portale internetowe dedykowane osobom z niepełnosprawnościami, agencje zatrudnienia specjalizujące się w rekrutacji osób niepełnosprawnych, a także za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy, które oferują wsparcie w procesie poszukiwania pracy.

Warto także zaznaczyć, że pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na różnorodne korzyści, takie jak ulgi podatkowe, dotacje na dostosowanie stanowiska pracy czy wsparcie finansowe na szkolenia dostosowujące kwalifikacje pracowników do potrzeb firmy.

Dzięki współpracy między różnymi instytucjami oraz wzrastającej świadomości pracodawców, rynek pracy dla osób z niepełnosprawnościami staje się coraz bardziej otwarty i przyjazny dla wszystkich jego uczestników.

 

Pytać każdy może – Polskie Radio PiK

 Facebook
LinkedIn
Skip to content