Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych. Polska wdroży europejskie rozwiązania

woman

Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych. Polska wdroży europejskie rozwiązania

W Polsce tylko jedna na cztery osoby z niepełnosprawnością jest aktywna zawodowo. Średnia europejska jest dwa razy lepsza – aktywna jest co druga osoba. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami jest jednym z priorytetowych działań planowanych do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w następnej perspektywie finansowej UE.

Włączenie społeczne, aktywność zawodowa oraz prowadzenie niezależnego życia przez osoby z niepełnosprawnościami są możliwe między innymi dzięki stworzeniu środowiska, w którym powszechnie używane produkty i usługi są bardziej dostępne. Taki cel stawia przed państwami członkowskimi Europejski Akt o Dostępności (EAA).

O przygotowaniach do wprowadzenia w Polsce przepisów zgodnych z EAA minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak rozmawiała z Andrianą Sukovą – Zastępcą Dyrektora Generalnego Dyrekcji ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej.

 

Czytaj całość
Autor: PAP
Źródło: https://polskieradio24.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content