Analiza danych statystycznych

Analiza danych statystycznych

Liczba pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Analizując dane z grudnia 2010 w stosunku do danych z końca maja 2011 roku można przedstawić następujące wnioski:

  • Liczba pracodawców zarejestrowanych w systemie SODiR zatrudniających osoby niepełnosprawne na chronionym i otwartym rynku pracy zmniejszyła się o 1128 firm (7%) (niektórzy pracodawcy zakwalifikowali się do obu grup);
  • W okresie grudzień 2010 r. – maj 2011 r. spadła o 34 546 (12,9%) liczba osób niepełnosprawnych, na które pracodawcy pobierali dofinansowanie do wynagrodzeń;
  • W tym samym okresie status utraciło 176 (8,8%)zakładów pracy chronionej
  • Na rynku chronionym liczba pracowników niepełnosprawnych, na których pobierane jest dofinansowanie zmniejszyła się o 27 915 osób; (14,07%)
  • Zmniejszyła się także, o 946 (6,7%)firm w stosunku do grudnia ubiegłego roku, liczba pracodawców prowadzących działalność na otwartym rynku pracy;
  • Liczba pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych na otwartym rynku pracy zmniejszyła się w tym samym okresie o 6 384 osoby (9,3%).


Facebook
LinkedIn
Skip to content