Bańkowska: Niech posłowie PO powiedzą swojemu rządowi „STOP”! Udział POPON w konferencji prasowej Poseł Anny Bańskowskiej

Bańkowska: Niech posłowie PO powiedzą swojemu rządowi „STOP”! Udział POPON w konferencji prasowej Poseł Anny Bańskowskiej

Anna Bańkowska zaalarmowała dzisiaj na konferencji prasowej, że bezrobocie wśród niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej może radykalnie wzrosnąć. Takie mogą być skutki wprowadzenia od 1 stycznia br. ustawy okołobudżetowej. Posłanka SLD wezwała posłów Platformy Obywatelskiej do postawienia się własnemu rządowi.

Posłanka SLD Anna Bańkowska na dzisiejszej konferencji prasowej zatytułowanej „Czy rząd zaszkodzi niepełnosprawnym pracownikom?”, powiedziała, że ogłoszona przez rząd ustawa okołobudżetowa wprowadza duże oszczędności w systemie dofinansowania osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej. Od stycznia 2014 r. wysokość dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w tych zakładach ma być taka sama jak dla pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych na tzw. otwartym rynku pracy.

Tymczasem sytuacja na rynku pracy osób niepełnosprawnych, zdaniem Bańkowskiej, jest już bardzo trudna, a stanie się dramatyczna. Od 2008 r. do 2013 r. liczba ZPCh spadła z 2158 do 1400, a liczba osób niepełnosprawnych w nich zatrudnionych z ponad 194 tys. w 2010 r. do 160 tys. w bieżącym roku.

Rząd w ustawie okołobudżetowej założył, że najbardziej drastyczne cięcia dotyczyć będą dofinansowania kwot na zatrudnienie osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jakie dzisiaj zakłady pracy chronionej otrzymują z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdzie zamiast 1500 zł otrzymywać będą 960 zł – tak jak niepełnosprawni tej kategorii zatrudnieni na tzw. otwartym rynku pracy.

– To nie są ludzie straceni. Oni pragną być przydatni – powiedział zaproszony na konferencję Piotr Holka, członek Rady Wojewódzkiej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, zatrudniający w prowadzonym przez siebie zakładzie pracy chronionej ponad 40 osób. – Są bardzo zaangażowani w pracę i gdy ją stracą, będą jeszcze bardziej chorzy. A przecież może tak być, że nie będę w stanie utrzymać dla nich miejsc pracy w przyszłym roku – dodał.

Anna Bańkowska stwierdziła, że rząd jest zdeterminowany we wprowadzeniu ustawy okołobudżetowej i tylko zdecydowany opór parlamentarzystów Platformy może odwrócić sytuację. – Ja nie zgadzam się na taką politykę rządu. Przecież miejsce pracy jest dla tych ludzi terapią. Mam nadzieję, że posłowie PO też powiedzą swojemu rządowi: STOP!– powiedziała.

Źródło: Bydgoszcz24

 Facebook
LinkedIn
Skip to content