Bardzo Ważne Stanowisko BON w sprawie łączenia SOD i pomocy z Tarczy Antykryzysowej

Bardzo Ważne Stanowisko BON w sprawie łączenia SOD i pomocy z Tarczy Antykryzysowej

Szanowni Państwo,

Zamieszczamy bardzo ważną odpowiedz z Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych na pytanie POPON o charakter środków, które mogą otrzymać przedsiębiorcy w ramach Tarczy Antykryzysowej ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 15g) i od starostów (art. 15 zzb) oraz o możliwość ich łączenia z dofinansowaniami do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. BON zwraca również uwagę na sposób uwzględniania ww. wsparcia we wnioskach o SOD, co ma wpływ na maksymalny poziom możliwego do uzyskania wsparcia ze środków PFRON.

Stanowisko BON wskazuje również na wyłączenie  wsparcia, o którym mowa w art. 15g przepisów Tarczy Antykryzysowej z reguł pomocy publicznej i pomocy de minimis co stanowi zawsze najistotniejszej zagadnienie w zakresie instrumentów wspierających przedsiębiorców.

Stanowisko BON w sprawie łączenia SOD i pomocy z Tarczy Antykryzysowej

źródło: POPONFacebook
LinkedIn
Skip to content