BCC apeluje o zwiększenie zasobów na rynku pracy

BCC apeluje o zwiększenie zasobów na rynku pracy

Z apelem o podjęcie natychmiastowych działań związanych ze zwiększeniem podaży osób dostępnych na rynku pracy wystąpili przedsiębiorcy skupieni w BCC. Bezrobocie w Polsce podawane przez Eurostat za lipiec 2021 roku wynosi 3,8 proc., a w dużych miastach utrzymuje się poniżej 2 proc. To znacznie poniżej poziomu fluktuacyjnego. Jednocześnie pracujący i aktywnie poszukujący pracy to niespełna 56 proc. populacji zdolnej do pracy.

Dla przedsiębiorców oznacza to znaczące ograniczenie w rozwoju firm oraz generuje poważne obciążenia osób pracujących na rzecz tych korzystających ze środków publicznych.

Postulaty pracodawców
W krytycznej dla rozwoju polskiej gospodarki sytuacji apelujemy w szczególności o:

  1. błyskawicznego zracjonalizowania wydatków socjalnych dla osób w wieku produkcyjnym i niepracujących, i uzależnienia ich od legalnej aktywności zawodowej,
  2. korzystnego dla pracowników sposobu łączenia świadczeń socjalnych renty, emerytury, które nie wiązałoby się z ich ograniczeniem w sytuacji utrzymywania aktywności zawodowych,
  3. pilnej reformy służb zatrudnienia m.in. zmiany sposobu działania urzędów pracy na miejsca aktywizacji, preselekcji, przekwalifikowania działających na rzecz lokalnych przedsiębiorców, które postawi nas na podobnej pozycji konkurencyjnej jak inne przedsiębiorstwa Europy Zachodniej oraz rozszerzenia pól działania na różne etapy cykli koniunkturalnego,
  4. aktywną stymulację wzrostu liczby bezpłatnych lub/i niskopłatnych żłobków,
  5. wzmocnienie wzrostu liczby bezpłatnych lub/i niskopłatnych usług opieki nad osobami zależnymi: niepełnosprawnymi oraz starszymi osobami,
  6. liberalizację przepisów i ich praktyczne wdrożenie usprawnień w zakresie zatrudniania cudzoziemców w tym likwidację informacji starosty przy bezrobociu poniżej 5% wg BAEL,
  7. przeznaczenia środków z UE na transformację usług i przemysłu do standardów 4.0,
  8. rozwiązanie łączenia statusu bezrobotnego i ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż to ogranicza pomiar rzeczywistych zasobów pracy,
  9. rozszerzenie statusu bezrobotnego o osoby deklarujące chęć pracy w niepełnym wymiarze godzin,
  10. aktywnej promocji pracy jako sposobu na satysfakcjonujące życie w mediach publicznych.

cały artykuł
autor: Grażyna J. Leśniak
źródło: https://www.prawo.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content