Będą rekompensaty dla pracodawców. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Będą rekompensaty dla pracodawców. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Firmy pozytywnie oceniają przepisy, które mają zrekompensować im zmiany związane z Polskim Ładem. Zwracają jednak uwagę, że przedsiębiorcy będą sami musieli ocenić, czy bardziej korzystny będzie dla nich nowy mechanizm, czy dotychczasowy – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Dodatkowe wsparcie ma trafić do pracodawców, którzy na skutek reformy systemu podatkowego mają niższe wpływy na ZFRON. Będzie je przekazywał PFRON. Takie rozwiązanie zawiera projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którym 25 stycznia br. zajmował się rząd. O jego wprowadzenie apelowały firmy, które alarmowały, że ze względu na wzrost kwoty wolnej od podatku spadnie wysokość środków, jakie trafiają na konto ZFRON, bo to właśnie miesięczne zaliczki są głównym źródłem wpływów do tego funduszu oraz do zakładowego funduszu aktywności – w przypadku zakładów aktywności zawodowej.

Aby zniwelować te straty, projekt przewiduje, że pracodawca będzie mógł co miesiąc składać wniosek do PFRON o wypłacenie kwoty stanowiącej iloczyn stanu zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) oraz 4 proc. najniższego wynagrodzenia za pracę. PFRON będzie te pieniądze przekazywał bezpośrednio na konto ZFRON lub ZFA.

Nasza pierwsza ocena jest pozytywna. Wydaje się, że w porównaniu z pojawiającymi się wcześniej propozycjami wybrano stosunkowo prosty mechanizm rekompensat – mówi Krzysztof Kosiński, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

 

cały artykuł
autor: Michalina Topolewska
źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/Skip to content