Będzie nowe świadczenie. Ustawa uchwalona

Będzie nowe świadczenie. Ustawa uchwalona

Sejm uchwalił w piątek rządową ustawę o świadczeniu wspierającym dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami. Świadczenie wspierające przysługiwać będzie w wysokości od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej – w zależności od poziomu potrzeby wsparcia.

  • Zgodnie z ustawą świadczenie wspierające będzie kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami.
  • Kwota świadczenia zostanie powiązana z wysokością renty socjalnej.
  • Jej wysokość w 2023 r., po waloryzacji, wynosi 1588,44 zł miesięcznie brutto.

Za uchwaleniem ustawy o świadczeniu wspierającym głosowało 445 posłów, przeciw była jedna, wstrzymało się siedmiu.

Przed głosowaniem głos zabrał wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Jak stwierdził, ustawa o świadczeniu wspierającym ma „charakter epokowy”.

Cały artykuł
Autor: PAP/jk
Źródło: https://www.pulshr.pl/