Będzie praca zdalna całościowa, częściowa i okazjonalna

Będzie praca zdalna całościowa, częściowa i okazjonalna

Praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, to najnowsza propozycja uregulowania pracy zdalnej w Kodeksie pracy. Resort rodziny i polityki społecznej przekazał ją właśnie do rozpatrzenia przez rządową Komisję Prawniczą.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została najnowsza wersja projektu nowelizacji ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. To już kolejna wersja projektu, w którym na stałe – w Kodeksie pracy – ma zostać uregulowana praca zdalna (na czasy po pandemii) oraz możliwość kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców.

Praca zdalna, w uzgodnieniu i w porozumieniu, na polecenie lub na wniosek

Praca zdalna ma być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uzgodnienie pracy zdalnej między stronami umowy o pracę będzie mogło nastąpić przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia, a do uzgodnienia będzie mogło dojść z inicjatywy pracodawcy albo na wniosek pracownika, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

autor: Grażyna J. Leśniak
źródło: https://www.prawo.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content