Bez sankcji za niewystawienie informacji o uldze na PFRON

Bez sankcji za niewystawienie informacji o uldze na PFRON

Dotychczasowe stanowiska w sprawie konsekwencji dla pracodawców, którzy nie realizują obowiązku wystawienia druku określającego kwotę obniżenia we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), nie są sprzeczne. One się uzupełniają, bo odnoszą się do różnych sytuacji, w których może znaleźć się firma.

Tak wynika z ostatniego wyjaśnienia Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) przygotowanego dla Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). Jest ono związane z zamieszaniem, które wśród przedsiębiorców spowodowały dwa wcześniejsze stanowiska biura: z 24 czerwca oraz 7 listopada 2016 r. (o czym pisaliśmy na łamach DCP). Pracodawcy mieli bowiem wątpliwości, czy może zostać na nich nałożona kara finansowa, gdy każdemu swojemu kontrahentowi nie wystawią druku INF-U zawierającego wysokość ulgi we wpłacie na fundusz. Co do zasady jest ona przewidziana, gdy wspomniany formularz został wystawiony nieterminowo, ale przepisy wprost nie wskazują, czy grozi ona również w przypadku, gdy firma tego w ogóle nie zrobi, bo np. część jej klientów nie jest płatnikami PFRON i go nie potrzebuje.

Niewystawienie informacji o kwocie obniżenia działa na szkodę kontrahentów

O rozstrzygnięcie tej kwestii pracodawcy wystąpili więc do BON. W pierwszym ze stanowisk, które było odpowiedzią na pytanie POPON, biuro tłumaczy, że niewystawienie tego formularza nie jest sankcjonowane. Z kolei w drugim, listopadowym piśmie, skierowanym do Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON), stwierdza, że taka kara może być jednak nałożona. Te rozbieżności spowodowały wśród firm konsternację, dlatego POPON postanowił jeszcze raz spytać BON o interpretację przepisów w tej sprawie.

Biuro w swojej odpowiedzi z 1 lutego 2017 r. podkreśla, że wcześniejsze stanowiska nie są sprzeczne, ale uzupełniają się. Wyjaśnia, że w piśmie z czerwca ubiegłego roku stwierdzono, że zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami, jak również tymi będącymi obecnie w mocy, nie ma sankcji za niewystawienie informacji o uldze we wpłacie na PFRON. Natomiast stanowisko z listopada 2016 r. dotyczyło konsekwencji wystawienia informacji z naruszeniem określonego przepisami terminu, po wezwaniu w ramach zaleceń pokontrolnych.

– Ta najnowsza odpowiedź BON porządkuje zamieszanie, jakie powstało po wcześniejszych nieczytelnych i niejasnych stanowiskach. Wynika z niej, że faktycznie sankcji za niewystawienie INF-U nie ma, chyba że u pracodawcy będzie przeprowadzona kontrola i to na jej podstawie firma zostanie zobowiązana do wywiązania się z tego obowiązku, a ona ten termin przekroczy. Wówczas będzie na nią nałożona kara – mówi Mateusz Brząkowski, radca prawny z Kancelarii Prawnej TGC Corporate Lawyers.

Jednocześnie BON zwraca uwagę, że niewystawienie informacji o kwocie obniżenia jest działaniem na szkodę kontrahentów, bo muszą uiszczać wpłatę na PFRON w pełnej wysokości. Tym samym może to powodować odpowiedzialność odszkodowawczą pracodawcy, który nie przekaże klientowi druku INF-U.

Autor: Michalina Topolewska

Źródło: Dziennik Gazeta PrawnaFacebook
LinkedIn
Skip to content