Biznes Odpowiedzialny Społecznie. Można się już rejestrować na I edycję kongresu

Biznes Odpowiedzialny Społecznie. Można się już rejestrować na I edycję kongresu

Ruszyła rejestracja na I edycję Kongresu „Biznes Odpowiedzialny Społecznie”, który odbędzie się 7 lutego 2023 r.w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Współpraca patronacka

Organizatorem Kongresu jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. „Podczas wydarzenia przedstawimy CSR w praktyce polskich przedsiębiorstw. Pokażemy społeczną odpowiedzialność biznesu jako bardzo cenne źródło szans, innowacji i przewagi konkurencyjnej na rynku” – podkreślają organizatorzy.

Idea CSR nieustannie się rozwija, ale w dalszym ciągu wymaga ona usystematyzowania, edukacji oraz uporządkowania, szczególnie jeśli chodzi o wiedzę i doświadczenia przedsiębiorców w przedmiotowym zakresie.

W ostatnich latach coraz większy nacisk kładzie się na uwzględnianie w koncepcji Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu działań dotyczących zarządzania różnorodnością. „Celem zarządzania różnorodnością jest stworzenie takiego środowiska pracy, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniana i w którym może ona w pełni realizować swój potencjał, co przyczynia się do sukcesu organizacji. W ten sposób łączy się cele biznesowe ze społecznymi, a zarządzanie różnorodnością jest elementem odpowiedzialnego biznesu. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, aby podejmowane w tym obszarze aktywności nie były tylko incydentalnymi, doraźnymi wydarzeniami, lecz miały one charakter długofalowy, ponieważ tylko wtedy mogą przynosić  pożądane efekty” – wskazują w informacji prasowej.

I dodają: Do udziału w panelach dyskusyjnych zaprosiliśmy różnorodne grono ekspertów – przedstawicieli biznesu, nauki, mediów itp.
„Kongres POPON to doskonała okazja na poszerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, nawiązania kontaktów z praktykami i ekspertami, wzięcia udziału w dyskusjach i skorzystania z licznych atrakcji przygotowanych przez wystawców” – podkreślają organizatorzy.

Uczestnictwo w Kongresie jest bezpłatne.
Warunkiem wzięcia udziału w Kongresie jest rejestracja na stronie www.popon.pl oraz potwierdzenie udziału przez organizatora.

 

źródło:  https://biznes.interia.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content