BON we współpracy z organizacjami wypracuje nowe formy wsparcia na rynku pracy

BON we współpracy z organizacjami wypracuje nowe formy wsparcia na rynku pracy

Nowe formy wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością, ale także wypracowanie instrumentów pomagających osobom niepełnosprawnym w założeniu firmy lub w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy – to zakładane efekty projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

 Będzie on realizowany do 30 czerwca 2023 r. przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz  Stowarzyszeniem Czas, Przestrzeń, Tożsamość.

Cel: kompleksowe rozwiązania
Projekt ma na celu przygotowanie całościowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego nowych lub zmodyfikowanych instrumentów wspierania aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

 

Cały artykuł
Autor: Beata Dązbłaż
Źródło: http://www.niepelnosprawni.plFacebook
LinkedIn
Skip to content