Caritas: Cenna Nagroda Dla WTZ Przemyskiej Caritas

Caritas: Cenna Nagroda Dla WTZ Przemyskiej Caritas

Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Leżajsku obchodzi w tym roku swoje 20-lecie. Ukoronowaniem wieloletniej działalności stał się sukces w konkursie Lodołamacze 2021.

Leżajski WTZ znalazł się w konkursie za sprawą nominacji rzeszowskiego oddziału PFRON-u. W XVI Edycji Konkursu Lodołamacze uczestniczył w kategorii Rehabilitacja Społeczna i Zawodowa i zajął I miejsce spośród placówek regionu lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Wręczenie nagrody odbyło się podczas regionalnej gali w Lublinie. Zdobyta statuetka i certyfikat stały się kluczem do kolejnego etapu konkursu. Główna gala odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie, pod honorowym patronatem pierwszej damy, Agaty Kornhauser-Dudy. Delegacja WTZ z Leżajska odebrała certyfikat i srebrny medal dla laureata II miejsca w kategorii Rehabilitacja Społeczna i Zawodowa.

Dwie dekady rozwoju
WTZ w Leżajsku z początku obejmował wsparciem 20 osób z niepełnosprawnościami, które pracowały w czterech pracowniach terapii zajęciowej. W roku 2003, 2011 i 2015 działalność była stopniowo rozszerzana. Obecnie terapia prowadzona jest dla 50 osób w 10 pracowniach: odlewniczo-ceramicznej, rzemieślniczo-modelarskiej, plastycznej, wizażu i wyrobu biżuterii, poligraficzno-bibliotekarskiej, ekologiczno-wikliniarskiej, rękodzielniczo-krawieckiej, gospodarczo-porządkowej, gastronomicznej oraz przygotowania zawodowego. Ponadto uczestnicy mają zapewnioną systematyczną rehabilitację fizyczną oraz wsparcie psychologiczne, a bardzo istotny w kontekście usamodzielniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej jest ich udział w praktykach zawodowych poza warsztatem, podczas których kształtują i rozwijają umiejętności zdobyte w pracowniach.

Dotychczas praktyki odbywały się w Zakładach Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie i Woli Dalszej, Restauracji Dębnianka w Wierzawicach, w „Poczekalni” w Leżajsku, Bibliotece Publicznej i Pedagogicznej w Leżajsku, Narodowym Muzeum Ziemi Przemyskiej, Centrum Terapii i Rehabilitacji oraz kuchni Caritas w Przemyślu i w szkółce roślin ozdobnych państwa Magdaleny i Wiesława Dąbków w Giedlarowej.  Podopieczni WTZ wykorzystują nabyte już umiejętności, a także uczą się wykonywać czynności w konkretnych zawodach takich jak: pracownik wyrobów wikliniarskich, pomoc kuchenna, pracownik porządkowy, pracownik muzeum, magazynier biblioteczny, pomocnik bibliotekarza, pracownik ogrodowy. Potwierdzeniem nabycia przez nich odpowiednich kwalifikacji jest podjęcie zatrudnienia przez 37 osób.

Więcej niż rehabilitacja
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż uczestnicy pracowni gastronomicznej w ramach rehabilitacji zawodowej, pod okiem instruktora, przygotowują ciepłe posiłki dla osób potrzebujących z terenu Leżajska i okolic, z produktów dostarczanych przez Caritas. Prowadzą oni jadłodajnię dla bezdomnych i potrzebujących.  Codziennie jest w niej wydawanych około 30 ciepłych posiłków. To nie tylko rehabilitacja społeczna i zawodowa, ale również uwrażliwianie społeczne i nauka empatii.

Warsztat Terapii Zajęciowej to przede wszystkim ludzie, bez nich nic nie udałoby się osiągnąć. To również ważne dla wielu miejsce, gdzie nawiązują się przyjaźnie, miłości, gdzie każdy jest traktowany z szacunkiem i ma prawo mieć swoje zdanie. Nie ma tu dyskryminacji czy wyręczania, jest za to wsparcie i mądrą pomoc.

Potwierdzenie ważnej roli
WTZ w Leżajsku serdecznie dziękuje kapitule Lodołamaczy za docenienie 20-letniej działalności, PFRON w Rzeszowie za nominację oraz wszystkim przyjaciołom, którzy wspierają placówkę na co dzień i darzą dobrym słowem.

Zdobycie zaszczytnego tytułu Lodołamacza przez Warsztat Terapii Zajęciowej pokazuje jak ważną rolę pełnią takie placówki w procesie rehabilitacji społeczno-zawodowej osób  z niepełnosprawnością. Lodołamacze są przyznawane od 16 lat przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Ich wręczenie jest corocznym zwieńczeniem kampanii społecznej służącej przełamywaniu stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych i ich integracją. Kampania ma także na celu zachęcenie pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy dla takich osób i podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.

 

źródło: https://caritas.pl/Skip to content