Aktualności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako jedyny resort nie płaci składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekraczając ustawowy 6 proc. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy.   Liczba bezrobotnych Wśród...

8 kwietnia 2019 Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Wybrzeże Kościuszkowskie 20 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW: www.zdrowiepracownika.pl       Coraz więcej pracodawców wie, że pracownik: w dobrej kondycji fizycznej, zadowolony ze swojej pracy, który realizuje się także w życiu...

Od piątku 1 marca do 1100 zł wzrosły najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi...

- Rynek pracy jest otwarty na osoby niepełnosprawne. I nie jest to podyktowane jedynie interesem społecznym, ale również ekonomicznym – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podczas...