Aktualności

Informujemy o konsultacjach publicznych następujących aktów prawnych:   Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz...

Zapraszamy na szkolenie on-line Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - tworzenie i wydatkowanie    Podczas szkolenia przedstawimy i usystematyzujemy wiedzę z zakresu tworzenia oraz zarządzania środkami Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szkolenie adresowane jest...