Aktualności

Przewodniczący składu orzekającego będzie mógł sporządzić ocenę stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej bez przeprowadzenia bezpośredniego badania i na tej podstawie wydać dokument potwierdzający dysfunkcję zdrowotną. Takie rozwiązanie przewiduje rozporządzenie ministra rodziny, pracy...

Większe środki dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz pomoc tym, którzy z racji pandemii nie mogą korzystać z warsztatów terapii zajęciowej – to propozycje Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla...

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br....

Dokument w formacie pdf USTAWA z dnia 31 marca 2020 r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych...

Przyjęta przez sejm ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zakłada szereg nowych rozwiązań, które pozwolą pracodawcom zapewnić wynagrodzenia dla pracowników niepełnoprawnych i...