Aktualności

26 marca 2019 roku w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju miała miejsce konferencja pod nazwą "konwencja.gov.pl". Uczestniczył w niej i zabrał głos podczas jej otwarcia Pan Minister Krzysztof Michałkiewicz.     Pierwsza głos...

Ponad 70 % osób niepełnosprawnych pozostaje bez zatrudnienia.   Według danych GUS za III kwartał 2018 roku współczynnik aktywności osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wyniósł ok 30%. Mimo zauważalnej poprawy od 2015...