Aktualności

Niezałączenie jednego z wymaganych formularzy do pierwszego składanego po 31 grudnia 2019 r. wniosku Wn-U-G spowoduje odrzucenie dokumentu i wygenerowanie wezwania do korekty. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż osoba...

Zarząd PFRON Informuje, iż w związku z prowadzoną przymusową restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wstrzymał realizację przelewów na rachunki bankowe prowadzone w Podkarpackim Banku Spółdzielczym (PBS) dla...

Prezes zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz powołany został w skład działającej przy Sejmie RP Rady Ochrony Pracy. To organ nadzoru nad warunkami pracy, który sprawuje kontrolę nad...

Szanowni Państwo, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dąży do tworzenia warunków ułatwiających Osobom Niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym poprzez dynamiczne reagowanie na pojawiające się potrzeby społeczne – efektywnie...

Firmy udzielające kontrahentom ulg we wpłatach na PFRON muszą ponownie wysłać im z fakturą informację o zasadach nabywania ulg w 2020 r. Tegoroczną podstawą obliczeń w poz. 34 na INF-U...