Aktualności

Rozbudowywanie kompleksowych programów wsparcia, coraz bogatsza pomoc instytucjonalna oraz szeroka paleta świadczeń pieniężnych – rok 2019 przyniósł wiele dobrych zmian dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W tym roku wydatki na...

O pracy i stażach w firmach i instytucjach, o programach na rzecz aktywizacji zawodowej młodych ludzi, rehabilitacji kompleksowej, reformie orzecznictwa i współpracy z organizacjami pozarządowymi – rozmawiamy z Krzysztofem Michałkiewiczem,...

Rok 2020 przyniesie ważne zmiany dla pracowników i pracodawców. Z kolei instytucje zajmujące się rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych otrzymają większe wsparcie na swoje działania. Aż o 350 zł wrośnie...