Aktualności

Informujemy, że: w dniu 7 czerwca 2022 r. opublikowany został tekst jednolity rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników...

Zapraszamy na konferencję Państwowej Inspekcji Pracy „Niepełnosprawni w środowisku pracy – wyzwanie czy szansa” organizowaną pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy, w dniu 21 czerwca 2022 r. Konferencja przewidziana...