Aktualności

Zapraszamy do udziału w 15 Jubileuszowej Edycji Kampanii Społecznej Lodołamacze 2020 Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już  od  15 lat  przyznają  prestiżowe statuetki dla...

Szanowni Państwo, Członkowie POPON Zgodnie z zaleceniami związanymi z profilaktyką koronawirusa przygotowaliśmy dla Państwa Zgromadzenie Członków POPON po raz pierwszy w nowej, online’owej formule. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaprasza na Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie...

Agata Kornhauser-Duda Pan Jan Zając Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Pani Monika Tykarska Prezes Zarządu Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON W związku z Państwa prośbą o objecie honorowym patronatem XV Ogólnopolskiego Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie...