Materialy dla mediow

29 września 2020 r. o godz. 12:00 Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk   Kapituła Konkursu Regionu kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego Lodołamacze 2020 Mikołaj Bogdanowicz - Wojewoda Kujawsko-Pomorski Reprezentant...

17 września 2020 r. o godz. 13:00 Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga, ul. Żeromskiego 12, Kielce Kapituła Konkursu Regionu lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego  Lodołamacze 2020 Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki Zbigniew Koniusz - Wojewoda...

Serdecznie zapraszamy na Galę Finałową Konkursu LODOŁAMACZE 2020 Uroczystość odbędzie się 08.10.2020 r. o godz. 1500 w Zamku Królewskim w Warszawie, Plac Zamkowy 4, wejście F, Sala Wielka   Szanowni Państwo, Ze względu na sytuację epidemiczną...

10 września 2020 r.  EC1 Łódź – Miasto Kultury, ul.: Targowa 1/3, Łódź Kapituła Konkursu Regionu łódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego Lodołamacze 2020  Łukasz Mikołajczyk - Wojewoda Wielkopolski Konstanty Radziwiłł - Wojewoda Mazowiecki Tobiasz...

Serdecznie zapraszamy na Kujawsko-Pomorską, Pomorską, Warmińsko-Mazurską, Podlaską Regionalną Galę Jubileuszowej XV Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2020, podczas której nagrodzimy pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne Uroczystość odbędzie się 29 września 2020 r. o godz. 12:00 Polska Filharmonia Bałtycka im....

Serdecznie zapraszamy na Dolnośląską, Lubuską, Opolską, Śląską Regionalną Galę Jubileuszowej XV Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2020, podczas której nagrodzimy pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne Uroczystość odbędzie się 24 września 2020 r. o godz. 13:00 Teatr Korez, plac Sejmu...

Serdecznie zapraszamy na Lubelską, Małopolską, Podkarpacką, Świętokrzyską Regionalną Galę Jubileuszowej XV Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2020, podczas której nagrodzimy pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne Uroczystość odbędzie się 17 września 2020 r. o godz. 13:00 Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara...

Serdecznie zapraszamy na Łódzką, Mazowiecką, Wielkopolską, Zachodniopomorską Regionalną Galę Jubileuszowej XV Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2020, podczas której nagrodzimy pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne Uroczystość odbędzie się 10 września 2020 r. o godz. 13:00 EC1 Łódź – Miasto...

Sukces Polskiej Organizacji pracodawców Osób Niepełnosprawnych – podwyższone dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych Propozycje rozwiązań dla pracodawców osób niepełnosprawnych w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego Postulaty POPON do Minister...