POPON w mediach

- Jako największa ogólnopolska organizacja zrzeszająca pracodawców osób niepełnosprawnych w żadnym wypadku nie możemy się zgodzić ze stwierdzeniem, że „pracodawcy zatrudniają orzeczenia”. Zatrudniają bowiem pracowników. Działają w określonym otoczeniu biznesowym...

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się Giełda Pracy, którą zorganizowała Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON wraz z Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). Wydarzenie zostało zrealizowane w...

W czwartek (25 stycznia) w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zorganizowano Giełdę Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami. Na to wydarzenie zaprosiły Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON oraz Polska...

Facebook
LinkedIn
Skip to content