Pressroom – dla mediów

Już o 1,7 tys. zmniejszyła się liczba wszystkich firm otrzymujących dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. A od stycznia 2011 roku status zakładu pracy chronionej utraciło lub zrezygnowało z niego 164...