Stanowiska

Odpowiadając na pismo w sprawie jednoczesnego otrzymywania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych i refundacji przez powiatowy urząd pracy części kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych, Biuro Pełnomocnika Rządu...