Stanowiska

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie prawidłowej wykładni „dnia udzielenia pomocy publicznej" na tle praktycznego zastosowania art 26 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji...

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w załączeniu przekazuje pismo Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z dnia 17 października 2017 r. (znale POPON/231/2017), do załatwienia zgodnie z właściwością....

W związku z licznymi pytaniami członków Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwracam się z prośbą o wyjaśnienie poniższej kwestii dotyczącej definicji przedsiębiorstwa powiązanego zgodnie z artykułem 3 załącznika nr 1...