Stanowiska

Odpowiadając na pismo w sprawie jednoczesnego otrzymywania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych i refundacji przez powiatowy urząd pracy części kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych, Biuro Pełnomocnika Rządu...

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych odpowiadąjąc na pismo z dnia 21 listopada 2017 r. (znak: POPON/267/2017) informuje, że zgodnie z motywami 18 i 54 rozporządzenia Komisji (UE) nr...

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie prawidłowej wykładni „dnia udzielenia pomocy publicznej" na tle praktycznego zastosowania art 26 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji...

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w załączeniu przekazuje pismo Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z dnia 17 października 2017 r. (znale POPON/231/2017), do załatwienia zgodnie z właściwością....