Szkolenia

Zapraszamy na szkolenie on-line Orzeczenia o niepełnosprawności – wydłużanie ważności, ustalanie wskaźników zatrudnienia – warsztaty w przykładami   Celem szkolenia jest uzyskanie praktycznej wiedzy, popartej przykładami w formie warsztatowej, z zakresu prawidłowego ustalania stanu...

Zapraszamy na szkolenie on-line Zmiany w przepisach dotyczących ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w 2023 r. Ustalanie stanów zatrudnienia – warsztaty z przykładami   Cel szkolenia: Uzyskanie praktycznej wiedzy, popartej przykładami w formie warsztatowej,...

Zapraszamy na szkolenie on-line Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - tworzenie i wydatkowanie    Podczas szkolenia przedstawimy i usystematyzujemy wiedzę z zakresu tworzenia oraz zarządzania środkami Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szkolenie adresowane jest...

Zapraszamy na szkolenie on-line Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych – praktyczne przygotowanie do samodzielnego wnioskowania o dofinansowania do wynagrodzeń. Szkolenia bez wychodzenie z domu! Udział z dowolnego miejsca z dostępem do internetu. Możliwość zadawania pytań...

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON zaprasza na bezpłatne szkolenia dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Skuteczna Rehabilitacja Zawodowa na Współczesnym Rynku Pracy. Różne miejsca szkoleń, wiele terminów, dwa moduły szkoleniowe. 1) Osoba niepełnosprawna w środowisku pracy 2)...

Zapraszamy na szkolenie on-line SODiR - Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Teoria i praktyczne warsztaty z wypełniania wniosku o dofinansowania do wynagrodzeń. Najnowsze zmiany. Najczęściej występujące błędy i problemy Szkolenia bez wychodzenie z domu! Udział z...

Facebook
LinkedIn
Skip to content